مطالعات بهینه سازی بخش دریایی سیستم خنک کاری نیروگاه شهید سلیمی نکاء

نیروگاه نکا در سال ۱۳۵۷ با آبگیری از سطح (حوضچه آرامش) و تخلیه تک واحدی  حداث شد. در سال ۱۳۷۳ ورودی حوضچه آبگیر اصلاح گردید و از تخلیه کننده فاصله گرفت و به عمق میانی ستون آب رفت. در سال‌های اخیر فاز اول نیروگاه سیکل ترکیبی نکا با سیستم آبگیری و تخلیه مشابه به مجموعه فوق اضافه شد. در حال حاضر برگشت آب گرم به هر دو آبگیر وجود دارد و در تابستان که دمای آب دریا بیشتر است، ایجاد اشکال می‌کند. در طرح تخلیه کننده جدید، زاویه جت خروجی به سمت شمال غربی انحراف داده شده تا مانع برگشت آب گرم شود، اما این طرح آنقدر پایدار نبوده که به تغییر شرایط محیطی یا سازه‌های اطراف حساس نباشد. در این راستا نیاز به انجام مطالعات بهینه سازی بخش دریایی سیستم خنک کاری توسط مسئولین نیروگاه احساس شد. بخش مدل سازی عددی این پروژه در سال ۹۴ توسط متخصصان مجموعه سی پروژکت به عنوان ساب کانتراکتور با رضایت کامل کارفرما و حسن انجام کار انجام شده است.

 

28 ژانویه 2020 ۰ دیدگاه
دیدگاه خود را بیان کنید